Historie

Barnehagen ble tatt i bruk første gang i november 1976.

Den var bygd som en 2-avdelings barnehage med 1 avdeling for 16 barn i alderen 3-5 år, og 1 avdeling for 16 barn mellom 5 og 7 år.

De ansatte var:

  • Reidun Simula styrer
  • Lisbeth Bredesen assistent                  5-7-års avdelinga, idag er det GRØNN
  • Gry Hanssen praktikant
  • Astrid Thornes avdelingsleder
  • Audhild Leira assistent                   3-5-års avdelinga, idag er det GUL
  • Heidi Øwrevall praktikant

Av disse  er fremdeles Lisbeth og Gry i 100 % stilling i barnehagen.

I løpet av 1977 ble også Ruth Øines innlemmet i «stallen» som avdelingsleder, mens Astrid Maurdal og Signe Vågan ble engasjert som ekstrahjelp på kjøkken og barn med behov for ekstra hjelp og støtte. Astrid arbeider fremdeles 1 dag i uka på kjøkkenet på småsia.

Barnehagen hadde åpent hver lørdag 08.30-14.00 og de ansatte hadde 40 t. arbeidsuke.

 

Denne artikkelen sto i Nordlandsposten i november 1976.

 

Bilder fra uteområdet på 80-tallet. Ganske annerledes enn i dag 🙂

I 1994 ble barnehagen utvidet med 2 avdelinger for barn i alderen 0-3 år.

Dette skjedde samtidig med at Høyjarfall barnehage som var lokalisert i sokkeletasjen i Saltdal bakeri på Høyjarfall ble nedlagt pga for høye radonverdier i lokalene. Personalet i Høyjarfall barnehage ble derfor tilbudt jobb  i Rognan barnehage. Samtlige takket ja til det, og ble tatt imot med åpne armer av det «gamle» personalet i Rognan barnehage.

På bildet ser vi til venstre, Grete Pettersen som var styrer i barnehagen fra 1979 til 2004 (25 år!!).

Hun er nå enhetsleder for barnehagene i Saltdal.

I midten står Ann Kristin Engan som var avdelingsleder fra 1994 til hun overtok Engan Gård i 2004 og startet

gårdsbarnehagen året etter.

Til høyre står Jan-Ingvar Johnsen som arbeidet som avdelingsleder fra 1994 til 2006,

da han overtok som styrer i barnehagen.

Gavene er laget av Henning Ramsvik og henger i barnehagen enda.

HER ER NOEN BILDER FRA DE SISTE ÅRENE:

  

Full konsentrasjon i malinga, både ute og inne.

     

Tur til Botnvann 2008.   Besøk av brannmenn og brannbil.